Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, karnego oraz cywilnego. Na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo i satysfakcję klienta. Chętnie sięga po innowacyjne, niestandardowe sposoby rozwiązywania sporów, propagator mediacji i negocjacji na wszystkich płaszczyznach prawnych.

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2008 roku ukończył studia i obronił pracę magisterską pt. „Wolność zrzeszania” napisaną pod kierunkiem dr hab. Dariusza Dudek prof. KUL.

W latach 2010-2013 odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Jako aplikant adwokacki aktywnie uczestniczył w życiu środowiska zawodowego poprzez uczestnictwo w organizowanych corocznie Forach Aplikantów Adwokackich.

Od 2012 roku tworzył zespół Kancelarii Adwokackiej adwokata Wiesława R. Zaniewicza, która jest jedną z najbardziej prestiżowych kancelarii adwokackich w Rzeszowie. Ta współpraca zaowocowała licznymi doświadczeniami z zakresu kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych w tym spółek giełdowych oraz w rozwiązywaniu tzw. „spraw trudnych” i jest ona kontynuowana do dziś.

Absolwent studiów podyplomowych pt. „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów” prowadzonych przez Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współtwórca Centrum Mediacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Jest wpisany na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Rzeszowie. W swojej pracy zawodowej z powodzeniem korzysta ze zdobytych podczas studiów umiejętności i możliwości, jakie dają mediacje, co znacząco skraca czas trwania sporu oraz sprzyja bezpiecznym, korzystnym i satysfakcjonującym klienta rozwiązaniom.

Chętnie dzieli się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym w trakcie ponad dziesięcioletniej praktyki zawodowej. Prowadzi liczne konsultacje i szkolenia, ma za sobą ponad 400 godzin pracy w charakterze trenera.

Prywatnie interesuje się modelarstwem i literaturą.