Blog

Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie III PK 53/19

W dniu 18 listopada 2020 r., w sprawie z powództwa reprezentowanego przez Kancelarię Klienta zapadło orzeczenie przed Sądem Najwyższym w Warszawie.

Wyrokiem z dnia 18 listopada 2020 r., Sąd Najwyższy w Warszawie w sprawie III PK 53/19 oddalił skargę kasacyjna pozwanego w sprawie pracowniczej z zakresu uprawnień pracownika ojca do prawa do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Powyższe orzeczenie Sądu Najwyższego, wskazuje na równouprawnienie ojców pracowników do prawa uzyskania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w świetle dyrektywy unijnej 2006/54 w związku z przepisami prawa pracy. Orzeczenie to stanowi istotny głos mówiący o równouprawnieniu pracowników ojców w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy, które mogą być uznane za sprzeczne z unijnymi dyrektywami.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią uzasadnienia tego jakże istotnego orzeczenia Sądu Najwyższego.

Link do orzeczenia: SN