Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia spraw karnych. Pomagamy zarówno osobom pokrzywdzonym przez czyny niedozwolone jak i świadczymy pomoc prawną osobom ze statusem podejrzanego lub oskarżonego.

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego w tym w sprawach:

  • o wykroczenia,
  • o przestępstwa;
  • przestępstwa karno-skarbowe
  • na etapie postępowania przygotowawczego;
  • ochrony dóbr osobistych
  • na postępowania sądowego;
  • zarówno po stronie osoby podejrzanej/oskarżonej jak i pokrzywdzonego.