Oferujemy kompletną pomoc prawną z prawa cywilnego i zobowiązań, zapewniając pełen profesjonalizm i skuteczność prowadzonych działań. Pomagamy zarówno w postępowaniu przed sądowym jak i w późniejszym procesie sądowym.

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie prawa cywilnego i zobowiązań w tym w sprawach:

 • o zapłatę,
 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o odrzucenie spadku,
 • o uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • o dział spadku,
 • o zapłatę z tytułu zachowku,
 • zniesienia współwłasności,
 • zasiedzenia nieruchomości,
 • ustanowienia służebności drogi koniecznej,
 • analizy, opiniowania oraz tworzenia umów
 • rozwodowych
 • podziału majątku dorobkowego
 • wpisów w księgach wieczystych
 • prowadzenia sporów związanych ze zobowiązaniami cywilnoprawnymi, zarówno sądowych, jak i pozasądowych;
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umów, kar umownych i in.;
 • ochrony przed nieuprawnionymi roszczeniami;
 • sporządzania oraz opiniowania wszelkiego rodzaju umów i porozumień;
 • prowadzenia w imieniu Klienta negocjacji warunków umów;