Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie obsługi przedsiębiorców prowadzących działalność w formie indywidualnej działalności gospodarczej, spółki cywilnej jak i spółki osobowej oraz kapitałowej.
Kancelaria posiada w szczególności doświadczenie w materii prowadzenia sporów korporacyjnych w tym zapobieganiu wrogim przejęciom, prowadzeniu negocjacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi, prowadzenie mediacji w sprawach gospodarczych w tym korporacyjnych.


Deprecated: Funkcja wp_make_content_images_responsive jest przestarzała od wersji 5.5.0! Zamiast jej proszę użyć wp_filter_content_tags(). in /home/adwokatndf/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych w tym w sprawach:

  • projektowania aktów założycielskich (umów, statutów), zakładania i rejestracji spółek;
  • pomocy przy rejestracji spółek i działalności gospodarczej;
  • kompleksowej bieżącej obsługi spółek prawa handlowego;
  • kompleksowej bieżącej obsługi jednoosobowych działalności gospodarczych;
  • opiniowania, przygotowywania i negocjacji umów w obrocie gospodarczym;
  • opracowywania dokumentów korporacyjnych, wspierania zarządu i innych organów w terminowym i prawidłowym wykonywaniu obowiązków;
  • przygotowywania i prowadzenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zgromadzeń wspólników, posiedzeń rady nadzorczej;
  • zaskarżania uchwał organów spółek;