Blog

Zalety i wady założenia spółki w porównaniu do założenia zwykłej działalności

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jednoosobowa działalność gospodarcza. Jeśli planujesz założenie własnej firmy, z pewnością niebawem staniesz przed jaką formę prawną działalności wybrać? wyborem formy prawnej działalności. Jednoosobowa działalność gospodarcza? A może spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Poniżej zostaną przedstawione podstawowe informacje, na temat dwóch najpopularniejszych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej tj. jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jaką formę działalności gospodarczej wybrać dla siebie?

W obecnych czasach, najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Drugie miejsce na podium popularności zajmuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zanim podejmiemy decyzję, która forma będzie najlepsza dla Naszego biznesu, warto, przeanalizować wady i zalety obu z nich.

Działalność gospodarcza a spółka z o. o. – podstawowe różnice

Jednoosobowa działalność gospodarcza to dobre rozwiązanie dla początkujących przedsiębiorców, którzy nie nabyli jeszcze biznesowego doświadczenia. Prowadzenie spółki – ze względu na szereg ograniczeń – jest już nieco bardziej skomplikowane i wymaga znajomości podstawowych mechanizmów prawno-finansowych lub pomocy prawnej i księgowej udzielanej przez profesjonalistów.

Konieczność odprowadzania składek do ZUS-u

Jeżeli zdecydujemy się na założenie działalności gospodarczej, zobowiązani będziemy do regulowania comiesięcznych składek do ZUS-u. Przez okres pierwszych 6 miesięcy skorzystamy z ulgi na start i zobowiązani będziemy do opłacania jedynie składki zdrowotnej, która wynosi 319,94 zł (rok 2018). po upływie okresu pierwszych 6 miesięcy, będziemy opłacać niższą składkę przez okres kolejnych 24 miesięcy, która wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym wynosi 520,00 zł (rok 2018) Po upływie tego czasu, wysokość składki znacząco wzrośnie. Obecnie pełna składka wynosi 1.228,70 zł (rok 2018). W przypadku spółki nie ma konieczności uiszczania comiesięcznych składek do ZUS-u, o ile spółkę utworzyło co najmniej 2 wspólników.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy

Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy opisanymi powyżej formami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej jest odpowiedzialność przedsiębiorcy. Jako właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiadasz swoim majątkiem za wszystkie zobowiązania firmy – kredyty, niepowodzenia czy długi, całym swoim majątkiem w tym osobistym. W przypadku spółki sytuacja wygląda odmiennie. Wspólnicy są odpowiedzialni za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionego kapitału. Taka forma prowadzenia działalności pozwala więc – w razie ewentualnych niepowodzeń czy nietrafionych inwestycji – uniknąć negatywnych konsekwencji dla majątku osobistego wspólników. Dodatkowo można rozważyć założenie spółki komandytowej w której jednym ze wspólników będzie spółka z o.o.

Opodatkowanie

Przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność może wybrać sposób opodatkowania dochodów W zależności od branży, w jakiej działa oraz prognozowanych zysków może być to:

• opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa 18% i 32% po przekroczeniu progu podatkowego),
• opodatkowanie na zasadach podatku liniowego (19%),
• opodatkowanie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo karty podatkowej (w szczególnych przypadkach).

Spółka z o. o. podlega podwójnemu opodatkowaniu. Podatek powinien być odprowadzony zarówno od zysków spółki (jako podmiotu prawnego), jak również od zysków wspólników. Choć wiele osób traktuje to jako dużą wadę, „nie taki diabeł straszny, jak go malują”. Kluczem do sukcesu jest tu odpowiednia optymalizacja podatkowa i zastosowanie zasad, które pomogą zmniejszyć podstawę opodatkowania.